BechterewMonitor

Alternatief voor BechterewMonitor

Stichting Bechterew in Beweging had een prachtige BechterewMonitor. Vanwege ontwikkelingen rondom het technische beheer van de BM, konden wij de BM niet voortzetten. Bovendien liepen wij tegen nieuwe wettelijke regelgeving aan. Vooral door de nieuwe wetgeving met betrekking tot de ‘Meldplicht Datalekken’ werden de risico’s voor de Stichting Bechterew in Beweging te groot. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die zulke grote risico’s niet kan dragen.

Met deze webpagina bieden we een passend alternatief aan. Achter de schermen werken we aan een beter en mobieler alternatief.

Meten is weten

Als mensen met de ziekte van Bechterew zelf hun ziekteactiviteit en fysiek functioneren meten, komen ze beter voorbereid bij de behandelend arts. Hierdoor is de arts beter in staat om samen met de patiënt de juiste behandeling toe te passen.

Voor het meten van de ziekteactiviteit wordt de BASDAI-vragenlijst gebruikt. Voor het meten van het fysiek functioneren de BASFI-vragenlijst.

Hoe werkt het?

Op dit moment kunnen we 2 methodes aanbieden:

  • een Excel invul tool, die de BASDAI en BASFI score automatisch uitrekent. Deze tool kan je opslaan op je eigen computer en afdrukken met de standaard afdrukmogelijkheden van Excel. 
  • een pdf invulblad, die je kan afdrukken en met de hand kan invullen. De uiteindelijke BASDAI en BASFI score wordt dan uiteraard niet automatisch uitgerekend. Met behulp van de uitleg kan deze zelf worden uitgerekend.

Beide methodes hebben hetzelfde doel: Neem ze mee naar je behandelend arts om ze met hem of haar door te spreken.