Samenwerkingsverband

Bekende Nederlanders

Regelmatig worden bekende Nederlanders benaderd om zich belangeloos in te zetten voor de Stichting Bechterew in Beweging. Een voorbeeld hiervan is onze ambassadeur, oud wereldkampioen schaatsen Annamarie Thomas. Dit geeft een stuk erkenning en de nodige publiciteit wat een positief effect heeft op de ontwikkeling van de Stichting.

Annamarie Thomas (ex-wereldkampioen schaatsen), die zelf de ziekte van Bechterew heeft, wilde zich graag geheel vrijwillig, blijvend verbinden aan de Stichting Bechterew in Beweging om op die manier het belang van bewegen uit te dragen.

Reumaorganisaties

De Stichting Bechterew in Beweging stelt zich daarnaast ten doel gelijke tred te houden met de andere reumaorganisaties in Nederland en hier mee voortdurend in contact te blijven.

Samenwerkingsverband Reumafonds en Stichting Bechterew in Beweging

Eind januari werd tussen het Reumafonds en de Stichting Bechterew in Beweging (SBIB) een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Deze overeenkomst is gebaseerd op een intensievere samenwerking bij diverse projecten die of door het Reumafonds, of door Stichting Bechterew in Beweging opgestart zijn. Het Reumafonds beschouwd onze Stichting hierbij als ‘partner’. Ook zal er op het financiële vlak ondersteuning verleend worden door het Reumafonds. Beide partijen zijn hier erg gelukkig mee en streven ernaar dit in de toekomst verder uit te bouwen.

Medisch advies

Met de aan de Stichting verbonden medische adviseurs (reumatologen en fysiotherapeuten) wordt contact onderhouden om medische informatie te laten toetsen. Door nauwe contacten met deze adviseurs en de diverse instellingen, is de Stichting vaak op de hoogte van het laatste nieuws op medisch gebied en kan bovendien dankbaar gebruik worden gemaakt van adviezen voor onder andere de te organiseren sportevenementen.

Farmaceutische industrie

Met de farmaceutische industrie worden intensieve contacten onderhouden om op de hoogte te blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen binnen de farmacie. Diverse projecten worden gezamenlijk tot uitvoer gebracht. Tegelijkertijd wordt voortdurend nagestreefd de neutraliteit en onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen. Door een bijzonder transparante samenwerking op basis van vertrouwen, openheid en correct handelen, worden hiermee uitstekende resultaten geboekt waarbij beide partijen gebaat zijn.