Onderzoek patiëntenervaringen met Biologicals en Biosimilars 27 mei 2017 Gebruikt u een biologisch geneesmiddel? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen! Hoe ervaart u het gebruik van een biologisch geneesmiddel en de zorg die u hieromheen ontvangt? Hoe kijkt u aan tegen een eventuele wissel naar een ander biologisch geneesmiddel?

Tot nu toe is er nog weinig bekend over deze ervaringen van patiënten. Helpt u mee de zorg en besluitvorming rondom biologische geneesmiddelen te verbeteren? Dat kan door de online vragenlijst van het NIVEL in te vullen!

Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) doet onderzoek naar ervaringen van patiënten met biologische geneesmiddelen. Onderzoek dat in de klinische praktijk bijdraagt aan het verbeteren van de zorg aan patiënten die biologische geneesmiddelen gebruiken. Onderzoek dat daarnaast de gezamenlijke besluitvorming over het wisselen tussen biologische geneesmiddelen kan verbeteren. 

Online vragenlijst

Het NIVEL verzamelt de ervaringen van deze patiënten aan de hand van een online vragenlijst die bestaat uit 31 vragen. Invullen duurt ongeveer 10-15 minuten. De vragenlijst bevat vragen over:

  • ervaringen met en opvattingen over biologische geneesmiddelen
  • informatie die wordt gegeven over de behandeling met biologische geneesmiddelen
  • gedeelde besluitvorming tussen arts en patiënt rondom biologische geneesmiddelen
  • eventuele ervaring met het wisselen tussen biologische geneesmiddelen 

Wilt u uw ervaringen delen?
Heeft u ervaring met het gebruik van biologische geneesmiddelen en wilt u de zorg hieromtrent helpen verbeteren? Hier vindt u de vragenlijst: www.nivel.nl/biologischegeneesmiddelen

Uw antwoorden worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en volledig anoniem verwerkt. 

Vragen?

Heeft u nog vragen over het onderzoek, dan kunt u terecht bij de onderzoeker, mw. dr. Marcia Vervloet via M.Vervloet@nivel.nl (ma-do). Voor meer informatie over het onderzoeksinstituut NIVEL kunt u een kijkje nemen op www.nivel.nl

Terug naar lijst