BASFI

BASFI vragenlijst

Wat is de ‘Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index’ (BASFI)?

De BASFI vragenlijst is een meetinstrument waarmee het fysiek functioneren bij mensen de ziekte van Bechterew kan worden bepaald. De BASFI geeft een beeld van pijn en (ochtend)stijfheid, beperkte mobiliteit, houding en het gebruik van eventuele hulpmiddelen. De vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd (Calin et al., J Rheum 1994; 21:2286-91) en wordt veel toegepast door reumatologen.

Hoe vult u de BASFI vragenlijst in?

De BASFI bestaat uit tien vragen, die u gemakkelijk zelf kunt invullen. Alle vragen hebben betrekking op de afgelopen week en gaan over de mate waarin u in staat was om de genoemde activiteiten uit te voeren. Door periodiek te meten, ontstaat een beter beeld van de ziekteactiviteit in de tijd.

Hoe kunt u de BASFI-score lezen?

Na het invullen van de tien vragen volgt de BASFI-score aan de hand van de toe te passen rekenformule.. De score is een getal tussen de 0 en 10 (waarbij 0 = gemakkelijk en 10 = onmogelijk).

Let op: Deze informatie is niet bedoeld om de ziekte van Bechterew te diagnosticeren of een bepaalde behandeling voor uw aandoening te suggereren.


Terug